Tehdään yleisölle selväksi, mistä on kyse

Teillä on asia, joka valikoitujen ihmisten tulisi ymmärtää. Teen asiastanne heille viestin — sanoin, kuvin ja merkityksin. 

Mistä tietää, että viestintä kaipaa kohennusta?

 • Asiaanne ei ymmärretä ja se saatetaan kokea vaikeana. Oikeasti mikään asia ei ole vaikea, kun se kerrotaan hyvin.
 • Samoihin kysymyksiin saa vastailla toistuvasti, eikä silti tunnu menevän perille. Jotain olennaista viestistä on jäänyt puuttumaan silloin, kun asiaa ei hahmota. Ulkopuolinen viestinnän tekijä pystyy samaistumaan yleisöön ja näkemään muutostarpeet.
 • EVVK. Tylsä, ei kiinnosta. Hyvä juttu voi olla hautautunut hälinän ja turn-offien alle, jolloin ihmiset eivät erota sitä, mikä heitä asiassa kiinnostaisi. Viesti kaipaa karsintaa ja kirkastusta.
 • Oma tarjonta jää jatkuvasti kilpailijan varjoon, vaikka se olisi asiakkaalle parempi ja kannattavampi. Kun hyödyt ja diilit jäävät epäselviksi, heijastuu se arvostuksen puutteena. Se on korjattavissa avaamalla asioita paremmin.
 • Oma näkökulma loistaa poissaolollaan julkisissa keskusteluissa ja medioissa, vaikka se olisi yleisölle olennainen ja ajankohtainen. Tämä kertoo vain siitä, että oikeat ihmiset eivät ole saaneet asiaa tiedoksi riittävän selkeällä tavalla.

Kun teillä on jotain,
mitä muidenKIN pitäisi tietää

Mitä ja miten kerrotaan ratkaisee sen, kuinka ihmiset kiinnostuvat, pääsevät asiaan sisälle, samaistuvat, inspiroituvat, toimivat ja vielä jälkikäteen muistavat.

Teen strategista viestintää, joka sujuvoittaa arkea, rakentaa suhteita, edistää myyntiä, parantaa luotettavuutta ja ennen kaikkea, tekee omaa asiaa tutuksi.

Hyvät ideat & hienot toteutukset

Olen Paula Harmaala, toimittaja ja viestintäkonsultti. 

Olen erikoistunut tekemään monimutkaisiksi koetuista aiheista selkeitä ja kiinnostusta herättäviä juttuja, jotka palvelevat yleisöä.

ERIKOISAIHEISTA KERTOMISEN ERIKOISNAINEN

Kun puhutaan vaativista ammatillisista asiakokonaisuuksista, haasteena on usein se, ettei yleisö hahmota asiaa kovinkaan hyvin — etenkin jos aihe on aiemmin tuntematon.

Tähän perustuu myös ilmiö, miksi hyödylliset näkökulmat voivat jäädä medioissa uutisoimatta.

JOURNALISTIEN PALVELUKSESSA

Toimittajilla on käytettävissä juttujen tekemiseen hyvin rajallisesti aikaa ja resursseja. 

Kaikkea ei myöskään valmiiksi tiedä eikä kaikesta aina kuule. Niistäkin asioista mistä kuulee, karsitaan ensimmäisenä pois sellaiset, joissa asia jää epäselväksi sisällöltään ja uutisarvoltaan. 

Sanotaan, että medioihin tulvii tiedotteita ja juttuvinkkejä. Toimittajana työskennellessäni olen havainnut, että käyttökelpoisten tiedotteiden määrä voi lopultakin jäädä hyvin pieneksi.

Usein tiedotteita vaivaa puuttellisuus asiatiedoissa ja mainosmainen kulma, joka ei anna median yleisölle arvoa.

Toimittaja on yleisönsä palvelija. Hän kertoo niistä asioista, jotka ovat omalle yleisölle ajankohtaisia ja merkityksellisiä sekä edustamansa median linjan mukaisia.

Jokaisesta yrityksestä ja monesta asiasta voi löytää uutisellisen kulman, joka tulisi ilmetä jo tiedotteessa.

Teen asiassanne palvelevia viestejä

 • Mediatiedottaminen ja tiedotteiden jakelu
 • Artikkelit ja haastattelut, myös videomuodossa
 • Markkinointi- ja viestintäsisältöjen sparraus ja tuotanto esimerkiksi nettisivuille ja esitteisiin
 • Valokuvaus, kuvankäsittely, videokuvaus ja leikkaus
 • Markkinointiaineistojen suunnittelu ja tuotanto
 • Yritysidentiteetit
 • Viestinnän konsultointi

Tarjoan todellisiin tarpeisiin vastaavia ratkaisuja. Tarvittaessa ohjaan eteenpäin sopivalle taholle laajassa verkostossani.

Kuuntelen mielelläni tilanteenne niin katsotaan, olenko oikea henkilö edistämään asiaanne.

Lyhyehkö alkukartoitus on maksuton eikä sido mihinkään. Voit lähestyä niin pienessä kuin suuremmassakin viesintään liittyvässä kysymyksessä. 

×