Tehdään yleisölle selväksi, mistä asiassanne on kysymys

Teillä on asia, jonka tulisi saavuttaa valikoidut ihmiset. Teen heille palvelevan viestin sanoin, kuvin ja merkityksin. 

Olen Paula Harmaala, toimittaja ja viestintä­konsultti. 

Suunnittelen strategista markkinointiviestintää, joka rakentaa maailmaa win-win-win -periaatteella.

Erikoisalaani ovat monimutkaisiksi koetut aiheet, jotka eivät aiemmin ole tulleet ymmärretyksi oikein ja saaneet riittävästi huomiota.

Mistä tietää, että 
viestiä kannattaa kehittää?

  1. Asiaanne ei ymmärretä ja se saatetaan kokea hankalana. Mikään asia ei ole lopultakaan vaikea, kun se kerrotaan hyvin.

  2. Samoihin kysymyksiin saa vastailla toistuvasti, eikä asia silti tunnu menevän perille. Viestistä puuttuu jotain olennaista, kun asiaa ei hahmoteta ja eikä se jää mieleen. Osa palveluani on katsoa viestejä ulkopuolisin silmin ja havainnoida, mikä toimii ja mitä kannattaa kehittää.

  3. EVVK. Tylsä, ei kiinnosta. Kiinnostava asia voi olla hautautunut kaikenlaisen hälinän ja turn-offien alle. Tällöin viesti kaipaa karsintaa ja kirkastusta, jotta siitä saadaan palveleva.

  4. Oma tarjonta jää jatkuvasti kilpailijan varjoon, vaikka ratkaisu olisi asiakkaalle kannattavampi. Kun hyödyt jäävät epäselviksi, heijastuu se arvostuksen puutteena. Tilanne on korjattavissa avaamalla asioita paremmin sanallisella ja sanattomalla viestinnällä.

  5. Oma näkökulma loistaa poissaolollaan julkisissa keskusteluissa ja medioissa, vaikka se olisi suurelle yleisölle olennainen ja ajankohtainen. Tilanne kertoo siitä, että asia ei ole mennyt oikealla tavalla tiedoksi oikeille ihmisille. 

Kun teillä on jotain, mitä muiden pitäisi tietää

Mitä ja miten kerrotaan ratkaisee sen, kuinka ihmiset kiinnostuvat, pääsevät asiaan sisälle, samaistuvat, inspiroituvat, toimivat ja vielä jälkikäteen muistavat.

 

Teen strategista viestintää

Mikäli parhaiden äänet eivät tule kuuluville, on hankalaa tehdä optimaalisia valintoja. Viestintä on siksi myös vastuullisuusteko, sillä se rakentaa maailmaa.
Yhteiskunnallisesti tärkeät aiheet puhuttavat. Se millä on ihmisten elämänlaatuun merkitystä, ansaitsee saada huomiota.

Hyvät ideat & hienot toteutukset

Artikkelit ja mediatiedottaminen

Kirjoitettu juttu on selkein tapa saada oma asia perille, niin yleisölle kuin medioihin.

Copywriting

Expert Copywriter Leasing -palvelussa tiimiinne saa vahvistukseksi kokeneen ja yhteistyökykyisen copyn. Asiantuntijoidenne sanoman pohjalta luodaan uudelle tasolle nousevaa markkinointiviestintää ja reagoidaan kulloisiinkin tarpeisiin nopeasti.

Ilme, digi & printti

Valokuvaus, kuvankäsittely, videokuvaus ja -leikkaus, yritysilme, logo, kuvitukset, nettisivut, esitteet, asiakaslehdet. Kättä pidempää markkinointiin.

Sparraus ja konsultointi

Viestinnällinen haaste? Varaa maksuton 30 minuutin alkuneuvottelu, niin katsotaan, mikä olisi paras tapa edetä tilanteessanne.

Paula Harmaala

Kaikella työskentelyllä on aina arvopohjansa, joka välittyy siinä, mitä ja miten tehdään. Omat arvoni ovat:

- Monimuotoisuus, tasa-arvo ja osallisuus (DEI)
- Rehellisyys ja oikeudenmukaisuus
- Kunnioitus ja luottamus

Puhutaan viestinnästä

Mihin mediatiedottamista tarvitaan?

Toimittajilla on käytettävissään juttujen tekemiseen hyvin rajallisesti aikaa ja resursseja. Jos haluaa, että oma asia pääsee ennemmin tai myöhemmin medioihin, on säännöllinen ja pitkäjänteinen mediatiedottaminen

Lue lisää